Boerderijles-koeien-boer-jan

Onderbouw VO

Leerlingen ontdekken wat er nodig is voor melkproductie en hoe een koe, kalf, mest, gras/voer en bodemleven met elkaar samenhangen in een kringloop.

Kringloop en duurzaamheid

Boerenbedrijven zijn veel in het nieuws; over stikstof, grondwaterstand, dierenwelzijn, biodiversiteit. Hoe hangt dit alles samen? En welke rol speelt eenieder hier eigenlijk zelf in? In dit project gaan leerlingen op bezoek bij een melkveehouderij. Ze onderzoeken de verschillende aspecten zoals melk- en vleesproductie, voer, mest (stikstof), biodiversiteit, bodem, dierenwelzijn en duurzaamheid. Ze leren over de samenhang tussen deze aspecten in de kringloop van een melkveebedrijf. Daarnaast bepalen ze hun eigen voetafdruk en kijken ze specifiek naar hun eigen voedingskeuzes die daarin een rol spelen.

Opbouw van de lessenserie

Het pakket is opgebouwd uit drie lessen:

  • Les 1 (op school, ca. 45 minuten). Tijdens deze les worden leerlingen zich bewust hoe duurzaam zij leven. Zij vullen een voetafdruk-test en voedselafdruktest in. Ze leren over begrippen als kringloop- en grondgebonden landbouw en over de stikstofcrisis. Ze bereiden het bezoek voor aan de boerderij.
  • Bij les 2 gaan ze op bezoek bij de boer(in) (2 uur). Na een rondleiding onderzoeken ze 5-7 onderwerpen over de koeien, mest, voer en water, kringloop in de wei en brengen de samenhang ervan in beeld.
  • Les 3 (op school, ca 45 min.) De leerlingen maken het werkblad met verwerkingsopdrachten. Optioneel is het maken van een presentatie over kringloop en duurzaamheid en beantwoorden daarbij de vraag hoe de melkveehouder en ook zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere wereld en een lagere voetafdruk.

 

Resultaat

Na afloop hebben de kinderen een beeld van wijze waarop de melk en andere producten op de boerderij worden geproduceerd en welke duurzaamheidsmaatregelen de boer heeft genomen. Ze hebben geleerd waarover de stikstofcrisis nu eigenlijk gaat en geleerd hoe ze zelf een steentje kunnen bijdrage aan een duurzamere wereld.

Dit boerderijeducatie-pakket is voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs en kost in 2023 € 60,- per boerderijbezoek.

 

Aansluiting kerndoelen:

• Kerndoel 34: Gezondheid
• Kerndoel 39: Milieu
• Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
• Kerndoel 44: Kennis van producten
• Kerndoel 46: Dagritme en seizoenen
• Kerndoel 58: Leren samenwerken

kringloop-en-duurzaamheid-VO

Zoek een educatieboerderij

Zoek op onze kaart een gecertificeerde educatieboer!

kringloop-duurzaamheid-boerderijeducatie

Download

Kringloop en duurzaamheid

Handleiding docent

Kringloop en duurzaamheid

Powerpoint voor Digibord 2023

Opdrachten voor op de boerderij

Werkbladen les 2_boerderijbezoek

Opdrachten voor op school

Werkbladen les 1 en 3 op school

Kringloop en duurzaamheid

Flyer 2023

Meer info

landelijk keurmerk boerderijeducatie

boerderijeducatienederland.nl

Inschrijven

Boek een boerderijles

Meer informatie

Veelgestelde vragen over de boerderijlessen

lesprogramma’s

Boerderijles-koeien-boer-jan

Groep 3 & 4

De koeien van boer Jan

boerderijles-superboerderij

Groep 5 & 6

Superboerderij

check-je-melkpak

Groep 7, 8 en brugklas

Check je melkpak