Over Boerderij in de kijker

Boerderij in de kijker is een vereniging van circa 44 educatieboeren- of boerinnen in de provincie Utrecht. De doelstelling van de vereniging is om boeren en burgers te verbinden. Om kinderen het boerenleven en het agrarisch landschap te laten ontdekken en beleven en daarmee de kennis te vergroten over hoe ons voedsel wordt geproduceerd. Want veel jongeren komen nooit op een boerderij!

Via dit initiatief komen jaarlijks circa 12.000 kinderen en 3.000 begeleiders op een boerderij. Met de ambitie om meer kinderen te bereiken is de vereniging in 2019 bezig met een uitbreiding van 32 naar 50 educatieboeren en boerinnen die met plezier kinderen het boerenleven laten zien. Binnenkort meer hieronder op deze website!

Platform Boerderijeducatie Nederland

boerderij-educatie Utrecht

Vereniging Boerderij in de kijker maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL. De deelnemende partijen hebben met elkaar kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden afgesproken. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland. Op de website  www.boerderijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.

Bestuur

Wim Westeneng (voorzitter)
Nicolien Peek (secretaris, promotie)
Jan van Wijk (penningmeester)
Christel van Dam (intern netwerk, werving en promotie)
Christianne Hennipman (ondersteunend)

Ondersteuning

Michelle Poort (coördinatie, beleid)
Thea Graaff (intern netwerk en materiaalbeheer, organisatie BHV, administrateur)
Eliane Poort (website, vormgeving)
Mick Zwart (communicatie, nieuwsbrief)

Financiering

Boerderij in de kijker ontvangt financiële bijdragen van: De Provincie Utrecht, ZuivelNL, Jong Leren Eten, Innovatiesteunfonds, Stichting Lamoli, Nemelco, Onderling Verzekerd en Stichting Landbouwsteunfonds Utrecht.

 

Deze website  is een product van de vereniging Boerderij in de kijker.

Postadres

Boerderij in de kijker
Achterdijk 31
3981 HA Bunnik

EMAIL: info@boerderijindekijker.nl 

Contact persoon

Nicolien Peek
Achterdijk 31
3981 HA BUNNIK

TELEFOON: 06-51621683