boerderijlessen-boerderij-in-de-kijker

Boerderij in de kijker

Uit welke boerderijlessen kunnen scholen kiezen?

Boerderijles-koeien-boer-jan

De Koeien van Boer Jan

Boerderijles voor kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool. Het thema van deze lessen is ontdekken en beleven van dieren op en rond de boerderij.

boerderijles-superboerderij

Superboerderij

Boerderijles voor kinderen in groep 5 en 6 van de basisschool. Het thema van deze les is de herkomst van ons voedsel en de kringloop op de boerderij.

check-je-melkpak

Check je melkpak

Boerderijles voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool en voor de brugklas Voortgezet Onderwijs. Het thema van deze les is zelf onderzoek doen op een melkveehouderij en een mening vormen.

check-je-melkpak

kringloop en duurzaamheid

Boerderijles voor Onderbouw VO Leerlingen. Ontdekken wat er nodig is voor melkproductie en de samenhang in een kringloop.

voor basisscholenen en de onderbouw van het Voorgezet Onderwijs in de provincie Utrecht

leuke praktijkles op de boerderij

Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wordt ons voedsel gemaakt? Hoe is het leven op de boerderij? Voor veel leerlingen is dit onbekend terrein.

De educatieboeren van Boerderij in de kijker ontvangen schoolklassen met veel plezier en enthousiasme op hun bedrijf. Een bezoek aan een boerenbedrijf in de buurt geeft leerlingen een heerlijk dagje uit waar ze veel van leren.

Centra voor Natuur- en Milieueducatie (NME) hebben per doelgroep lesmateriaal ontwikkeld. Alle programma’s bestaan uit een aantal lessen in de klas, die gecombineerd worden met een bezoek aan een boerderij. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

De kinderen volgen op de boerderij een belevingsroute met opdrachten op het erf, in de stallen en in het weiland. Er kan gekozen worden uit een fruitteeltbedrijf, vleesveebedrijven, kaasboerderijen, en verschillende melkveebedrijven.

De educatieboerderijen van Boerderij in de kijker vallen onder het landelijke platform Boerderijeducatie Nederland en voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Daarnaast bezitten alle educatieboeren de juiste educatieve vaardigheden.

Kunnen boeren lesgeven?

De deelnemende boeren en boerinnen zijn opgeleid tot professionele educatieboeren. De boerderij is bij deze programma’s een volwaardig verlengstuk van de school!

Voor wie is het?
De boerderijlessen zijn bestemd voor alle groepen van de basisscholen en voor de onderbouw van het Voorgezet Onderwijs in de provincie Utrecht.
Wat kost een boerderijles?

Mede dankzij bijdragen van de provincie Utrecht, ZuivelNL, Stichting Lamoli, Nemelco, programma Jong Leren Eten, het Innovatiesteunfonds voor de landbouw provincie Utrecht , Onderlinge Verzekeringen, Stichting de Balans en BuitenWijs is de eigen bijdrage laag.

  • Boerderijles per groep kost € 50,- per groep (3-8).
  • Kleutergroepen Amersfoort € 80,- per groep.
  • Groepen uit Soest,
  • Boerderijles per groep uit Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik: € 25,- per groep (3-8).
  • Programma voor het VO: € 60,- per groep

Kosten

Wie waarborgt de kwaliteit van de boerderijlessen?
Vereniging Boerderij in de kijker heeft de boerderijlessen samen met lokale NME-centra ontwikkeld. Samen zorgen ze ook voor een continue verbetering van de kwaliteit van de boerderijlessen.
Kan ik een geboekte les annuleren?
Annuleringsvoorwaarden: een les verplaatsen of annuleren kan nog tot 24 uur voor het bezoek. Voor bezoeken die binnen 24 voor aanvang worden geannuleerd worden de kosten door gefactureerd.
Welke boerderij kunnen scholen bezoeken?

Natuurlijk is een bezoek aan een echte boerderij in het programma opgenomen. De boerderijles is afgestemd op de boerderij die de school bezoekt. Er is keus uit fruitteeltbedrijven, vleesveebedrijven, kaasboerderijen en melkveebedrijven. Scholen kiezen zelf de boerderij die ze willen bezoeken. Zoek een educatieboerderij

Is een bezoek aan een boerderij verantwoord?

Een bezoek aan een boerderij is niet gevaarlijk, maar er zijn wel een paar regels. Die staan beschreven in de handleiding voor docenten. Verder is er op alle deelnemende boerderijen een boer of boerin aanwezig met een diploma bedrijfshulpverlening (BHV) en alle boerderijen voldoen aan de kwaliteitseisen die de vereniging heeft gesteld.

Corona-beleid
Uiteraard volgen de educatieboeren de algemene richtlijnen en maatregelen die genomen zijn.
Is het een compleet lespakket?

Een boerderijeducatiepakket bestaat uit een lespakket voor in de klas en een professionele boerderijles op een agrarisch bedrijf van circa 2 uur.

De boerderijlessen De Koeien van Boer Jan, Superboerderij en Check je melkpak bestaan uit een aantal lessen in de klas met behulp van werkbladen en een docentenhandleiding. Deze lessen in de klas worden gecombineerd met een bezoek aan een boerderij. Hierbij gaat het niet zomaar om een excursie of een rondleiding. De kinderen volgen op de boerderij een interactieve belevingsroute met opdrachten op het erf, in de stallen en in het weiland

flyer-boerderijindekijker.nl

Zoek een educatieboerderij

Zoek op onze kaart een gecertificeerde educatieboer!

Over Boerderij in de Kijker

Wat kost een boerderijles?

Mede dankzij bijdragen van de provincie Utrecht, ZuivelNL, Stichting Lamoli, Stichting de Balans, De Groene Inval, BuitenWijs en Jong Leren Eten.

Boerderijles provincie Utrecht
€50,-

Per groep (3 t/m 8) | 2022-2023

Soest en Baarn
Gratis

Per groep (3 t/m 8) | 2022-2023

Kleutergroepen uit Amersfoort
€80,-

Per kleutergroep | 2022-2023

Scholen verbonden aan BuitenWijs (Lopik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein)
€25,-

Per groep (3 t/m 8) | 2022-2023

Voortgezet Onderwijs
€ 60,-
Per groep onderbouw I 2022-2023